Site logo

Arabako Kontsumo Taldeak, Grupos de Consumo en Álava

Kontsumo taldea astero saski bete elikagai prestatzen duen baserritar batek eta saski hau jasotzen duten 29 bat familia-unitatek osatzen dute.

Elikagai hauek ekologikoak, bertakoak eta garaian garaikoak izaten dira. Honela, alde batetik, gure inguruneko nekazaritza eta abeltzaintzaren garapena sustatzen da eta, beraz, ingurumena errespetatzen da. Bestetik, salgaiak garraiatzeak dituen ondorioak murrizten dira eta berotegi nahiz hozkailuen neurrigabeko erabilera ekiditen da. Saskiko produktuak astetik astera aldatu egiten dira, urtaroaren eta izandako uztaren arabera.

Kontsumo taldeetan parte-hartze aktiboa behar da. Hemen ez dago bezerorik, bazkideak baizik. Salerosketa hutsetik haratago doan zerbait da. Ekimen honen bidez bestelako kultura bat sustatzen dugu, bidezkoagoa den ekoizpen eta kontsumo eredu baten alde egiten dugu; eredu hau elikadura-burujabetzan oinarritzen da eta prezio baxua nahiz pentsaera pasiboa lehenesten dituen kultura kontsumista gaitzesten du.

Egun, hiru talde daude Gasteizen. Jasotzeko tokia El 70 taberna da (Aiztogile kalea, 60).

Info + Nekasare

Un grupo de consumo está formado por una o un baserritarra que prepara cada semana una cesta con alimentos y aproximadamente 29 unidades familiares que la reciben.

Los alimentos son ecológicos, locales y de temporada. Con ello se fomenta el desarrollo de la agricultura y ganadería de nuestro entorno, respetuosa con el medioambiente. También se reduce el impacto del transporte de mercancías y se evita el uso abusivo de invernaderos y frigoríficos. La composición de las cestas cambia semanalmente, en función de la época del año y el resultado de la cosecha.

Los grupos de consumo requieren una participación activa. Aquí no existen clientes, somos personas socias. Es algo más que comprar y vender. A través de esta iniciativa fomentamos una cultura alternativa, apoyamos un modelo de producción y consumo más justo, basado en la soberanía alimentaria y el rechazo a una cultura consumista que prima el bajo precio y una mentalidad pasiva.

Actualmente funcionan tres grupos en Gasteiz. El punto de recogida es Bar El 70 (Cuchillería 60).